Neniu, maar ook

Een helpende hand zegt vaak meer dan duizenden woorden.

VALKUIL

per telefoon

MISBRUIK

OPLICHTING

BEDROG

PESTEN

of internet

bij een ontmoeting

luisteren, steunen, informeren, begeleiden...

info@neniu-assos.org - 0465.578491

NENIU asbl en Oplichting Helpdesk vzw werken samen tegen oplichtingen want SAMEN ZIJN WE STERKER !

Wie zijn wij ?

NENIU asbl

NENIU is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) In tegenstelling tot een vennootschap naar Belgisch recht, heeft de vereniging zonder winstoogmerk in de eerste plaats een ideële doelstelling en geen commerciële doelstelling. Alle vrijwilligers krijgen dan ook geen vergoeding voor het werk dat ze verrichten.

De vzw NENIU werd opgericht in december 2014 (publicatie in het staatsblad van 7 januari 2015) met als doel het helpen en begeleiden van slachtoffers van oplichting met al de middelen waarover wij beschikken. Hieronder valt ook het informeren en preventie geven aan een zo groot mogelijk publiek. Alsook het fenomeen kenbaar maken aan alle bevoegde instanties.

De vzw bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn van diverse rangen en standen die strijden tegen de nieuwe technologie en de gevolgen ervan: het fenomeen "oplichting". Iedereen, naargelang de middelen waarover hij beschikt, zet zich in met het helpen van slachtoffers en samen zijn wij allemaal NENIU vzw.

Waarom de naam "NENIU" ?

NENIU vous aide

In de taal Esperanto (Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen en talen met elkaar te laten communiceren) betekent NENIU “niemand".

Wanneer we in detail gaan over het nieuwe fenomeen ontstaan door al de nieuwe technologieën, moeten we beseffen dat achter de mooie foto's, beloftes, schrijven etc "niemand" zit.

Het gevolg is dan ook dat de slachtoffers "niemand" kunnen laten berechten. Wanneer de slachtoffers uiteindelijk klacht gaan neerleggen bij de bevoegde instantie worden ook zij aanzien als "niemand" wegens het niet beschikken over echte gegevens wie er achter de oplichting zit.

Daarom besloten wij er "niemand" van te maken en net als de Esperanto taal ons niet gaan laten tegenhouden door de grenzen van talen of landen.