Wat doen wij ?

Een helpende hand zegt vaak meer dan duizenden woorden.

VALKUIL

per telefoon

MISBRUIK

OPLICHTING

BEDROG

PESTEN

of internet

bij een ontmoeting

luisteren, steunen, informeren, begeleiden...

info@neniu-assos.org - 0465.578491

NENIU asbl en Oplichting Helpdesk vzw werken samen tegen oplichtingen want SAMEN ZIJN WE STERKER !

Onze inzet

NENIU asbl

Het gevoel van onrechtvaardigheid, woede, twijfels en het lijden in zijn algemeenheid, veroorzaakt door dit nieuwe fenomeen, zorgen ervoor dat wij zoeken naar rechtvaardigheid en dat komt exact overeen met onze doelstellingen.

Onze inzet vindt u ook terug in ons logo. Bij ons staat het slachtoffer centraal, de persoon in het grijs, die moedeloos is, onzeker, het gevoel verloren te lopen in de mist.

Maar u bent niet alleen ! De vrijwilligers van NENIU vzw zijn daar voor u en die symboliseren de personen in de kleur oranje. Deze kleur is tevens ook het symbool van schijnen, loyaliteit, warmte en vertrouwen. De twee lijnen symboliseren recht, sterk en ondersteunen het geheel.

Dit is de hoe wij werken en handelen volgens de wet en met de steun van de overheid.

Dit lijkt misschien simpel maar in de realiteit is het dat zeker niet. Er liggen veel obstakels op onze weg en om die te overbruggen hebben wij de goede welwillendheid nodig van iedereen. Daarom staat de vzw NENIU open voor iedereen. Bij deze willen we zeggen dat wij willen samenwerken met politiediensten, juridische instanties, politiek maar ook met andere verenigingen met hetzelfde doel als de onze met wederzijds respect voor elkaar. Wij zoeken ook naar diverse partners ; sociale assistenten, advocaten, juristen, psychologen, slachtofferhulp enz. Wij staan ook open voor alle suggesties en advies die u ons wil geven. Wij zijn een heel dynamische vereniging en zoeken naar ideeën, organiseren projecten om iedereen te kunnen informeren en preventie te geven. Ook hier hebben wij de steun nodig van iedereen met goede bedoelingen. Informatie en preventie zijn de beste wapens die we hebben ! Het is ook ons doel een soort van link te zijn tussen de gewone burger en de overheid aangaande het fenomeen en zodoende te lobbyen op nationaal niveau. NENIU is zeer actief Wij werken in het belang van iedereen. Wij komen ter plaatse wanneer u dat wenst als u het slachtoffer werd van een "oplichter" of volgen de informatie die u geeft om u zo goed mogelijk te helpen. Ook zijn wij daar om te luisteren naar je verhaal want meestal leeft u in isolement met uw verhaal daar u er niet durft over spreken met familie, geliefden en vrienden uit schaamte en dat ze u niet zullen begrijpen. Een luisterend oor, kan in eerste instantie, een opluchting zijn voor het slachtoffer.

NENIU is een schakel in de strijd van velen tegen het fenomeen "oplichting". We weten het "eendracht maakt macht" ! Enkel door waarnemend te handelen bereiken we geen resultaten maar met gebruik van al onze kennis en capaciteiten op elk niveau, kunnen we zaken in beweging brengen. De vrijwilligers van NENIU willen dan ook werken voor de totale gemeenschap.