B. Op de site van FOD Economie

Een helpende hand zegt vaak meer dan duizenden woorden.

VALKUIL

per telefoon

MISBRUIK

OPLICHTING

BEDROG

PESTEN

of internet

bij een ontmoeting

luisteren, steunen, informeren, begeleiden...

info@neniu-assos.org - 0465.578491

NENIU asbl en Oplichting Helpdesk vzw werken samen tegen oplichtingen want SAMEN ZIJN WE STERKER !

B. Op de site van FOD Economie

VouAls u denkt het slachtoffer te zijn geworden van consumentenbedrog, of als u vermoedt dat het om bedrog gaat, kunt u de feiten melden bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/

De Algemene Directie Economische Inspectie staat ook tot uw dienst als u liever een persoonlijk contact hebt met een van haar personeelsleden. U kunt zich naar een van onze kantoren begeven. U kunt er terecht van 9 uur tot 17 uur.

Om het dichtst bijzijnd kantoor te vinden.

http://economie.fgov.be/nl/fod/structuur/Algemene_directies/economische_inspectie/regionale_directies/#.V2q2bdSLTGg

Dankzij uw melding krijgt de Economische Inspectie een globaal beeld van de verdachte praktijken die mikken op consumenten in België.

De Economische Inspectie :

  • kan in het kader van haar bevoegdheden optreden, en
  • werkt samen met andere controleoverheden wanneer de materie niet binnen haar bevoegdheden valt.

Bovendien worden binnen het coördinatieplatform tegen massafraude regelmatig constructieve debatten gevoerd over de beste manier om een frauduleuze praktijk aan te pakken. Dat platform brengt politiediensten en vertegenwoordigers van de gerechtelijke overheden samen.

Door de Economische Inspectie te informeren, helpt u te vermijden dat andere mensen in de val lopen!

 

Wanneer de aanbieder niet in België gevestigd is, maar in een lidstaat van de Europese Unie, neem contact met ons (info@neniu-assos.org) om te weten waar u terecht kan.

(2) Bron : http://economie.fgov.be/